Aktuellt


Underhåll ditt ventilationsaggregat

 

För att uprätthålla en god ventilation krävs underhåll. Apparat med filter bör kontrolleras minst två gånger per år, filtren bytes vid behov. Smutsiga filter leder till nedsatt ventilation samt större energiförbrukning.

Nya filter finns att fås från vår butik, vid behov hjälper vi till med underhållet.